VỊ TRÍ SỐ KHUNG - SỐ MÁY XE N-SERIES VÀ F-SERIES

VỊ TRÍ SỐ KHUNG - SỐ MÁY XE N-SERIES VÀ F-SERIES

1.Vị trí số khung

-          Được đóng lên khung gầm bên phải phía trước gần bánh xe trước.

-          Số khung được đóng chìm vào thân chassis và có thể quan sát dễ dàng nếu nâng cabin xe & đứng bên phía phụ xế.

      2.Vị trí số máy /động cơ

   + Động cơ 4HF1

Model xe  Isuzu: NKR66, NHR

Vị trí số máy : Bên phụ xế - phía dưới chân máy. Từ chữ số 4 trong chữ 4HF1, đi xuống 5 cm. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

  + Động cơ 4JJ1- động cơ xe tải

Model xe  Isuzu: NMR85 , NPR85

Vị trí số máy : Bên tài xế - phía trên, gần lọc nhiên liệu. Phía trên chữ 4JJ1. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

  + Động cơ 4HK1- động cơ xe tải

Model xe : NQR75, FRR

Vị trí số máy : Bên phụ xế - phía dưới nằm ẩn bên trong chân máy. Từ chữ số 4 trong chữ 4HK1 trên block máy, đi xuống 5 cm. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

 

  + Động cơ 4JB1

Model xe : NKR55NLR55, QKR55

Vị trí số máy : Bên tài xế - phía trên máy khởi động ; sát phía đầu trâu. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

  + Động cơ 6HK1

Model xe : FVR, FVM

Vị trí số máy : Bên phụ xế - phía trên gần máy phát ; Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm. Trước số máy có model động cơ 6HK1 đóng chìm

Nguồn http://isuzu-vietnam.com/

Scroll