Hướng dẫn sử dụng Domail Email isuzuvietphat.com

Hướng dẫn sử dụng Email Domain isuzuvietphat.com

Đăng nhập và đổi mật khẩu

+ Truy cập địa chỉ: mail.isuzuvietphat.com đăng nhập tên và mật khẩu

+ Đổi mật khẩu: Click vào mũi tên trỏ xuống ở góc trên cùng bên phải --> chọn Change Password

Tiếp theo, đổi mật khẩu mới. Lưu ý: Chữ cái đầu tiên của mật khẩu phải viết hoa

 

Có thể sử dụng hòm thư Domain Email trên trình duyệt web tương tự như Gmail bình thường. Địa chỉ đăng nhập mail: mail.isuzuvietphat.com

 

 

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ HÓA DOMAIN EMAIL VỚI OUTLOOK

Bước 1: click File => Info => Account Setting như hình dưới

Bước 2: Trong tab mới hiện ra E-mail chọn New để thêm tài khoản mới. Màn hình Add Account xuất hiện tick vào Manual setup or additional server types và chọn Next

+ Chọn New .....

 

 

+ Màn hình Add Account xuất hiện tick vào Manually configure server settings or additional server types và chọn Next

+ chọn Internet Email và bấm Next

 

Bước 3.Chọn mục POP3, cấu hình các tham số  theo theo mẫu dưới.

- Chú ý điền đúng các thông tin Incoming mail server, outgoing mail server như hình bên dưới.

- Điền đúng tài khoản và mật khẩu đăng nhập của cá nhân

 

+ Click More Settings

 

Bước 4: Màn hình Internet-Email Setting xuất hiện. Chọn vào tab Outgoing server chọn như hình dưới => tick vào ô My outgoing server (SMTP) requires authentication

 

Bước 5: Tiếp theo chuyển qua tab Advanced, tick vào ô This server requires an encrypted connection (SLL)

Cấu hình sử dụng mã hóa SSL ở POP3 cổng 995 và SMTP cổng 465.

Trong Delivery (tùy từng người) chọn:

Leave a copy of messages on the server : Để lại một bản sao của thư trên máy chủ

Remove from server after :  Xóa bỏ email trên server sau bao nhiêu ngày.

Sau khi cấu hình hoàn tất các tùy chọn bạn ấn OK  để lưu thông tin vừa cấu hình.

Bước 6: Để kiểm tra lại các thông tin cấu hình đã chính xác chưa chọn Test Account Setting

 

Kết quả thông báo thành công

 

Chọn Finish và sử dụng outlook bình thường

Scroll